STRONA GŁÓWNA
O SZKOLE
WSPOMNIENIA
Z ŻYCIA SZKOŁY
MISJA I ZADANIA
DOKUMENTY SZKOŁY
ORGANIZACJA
ROKU SZKOLNEGO
PLAN LEKCJI
GRONO PEDAGOGICZNE
SAMORZĄD  SZKOLNY
ŚWIETLICA
DLA NAUCZYCIELI
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
 RADA RODZICÓW
 PUBLIKACJE
PODRĘCZNIKI
PATRON
PROJEKTY
PROGRAMY
ARCHIWUM
KONKURSY
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
ŚWIETLICA
POPOŁUDNIOWA
KLUB 4H
KRONIKA SZKOŁY

 
 
    

 


 

 


ŚWIETLICA SZKOLNA
     Zaprasza w roku szkolnym 2015/2016 w godzinach od 7.30 do 14.20 (dla osób dojeżdżających do chwili ostatniego odwozu autobusu szkolnego).

       Kartę zgłoszenia ucznia do świetlicy (mieszkającego w Zawichoście) można pobrać 

w świetlicy szkolnej. Uczniowie dojeżdżający zapisani są obligatoryjnie.

Kierownik świetlicy: mgr Monika Majewska- Bartos
Wychowawcy: mgr Mariola Garbacz, mgr Małgorzata Czajkowska, mgr  Iwona Obarska, mgr Joanna Pławiak, mgr Agnieszka Dąbrowska, mgr Katarzyna Rycerz

           
              

  
 

 
Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych podopiecznych i staramy się dostosowywać zajęcia do wieku i zainteresowań dzieci. Oferujemy im różne formy zajęć, mając na uwadze program wychowawczy szkoły. Dbamy o to, aby zajęcia dydaktyczne były przeplatane aktywnym wypoczynkiem.

      W świetlicy prowadzone są zajęcia:

  • rozwijające sprawność manualną, np.: rysowanie, kolorowanie,         
malowanie kredkami i farbami, wycinanie, wydzieranie;                                             
                               
  • kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany lub dowolny temat, np.: rozmowy, pogadanki oraz zabawy słowne pobudzające wyobraźnię dziecka i rozwój jego słownictwa;
  • kształtujące umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, np.: gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, konkursy, odrabianie prac domowych;
  • ćwiczenia umiejętności samodzielnego czytania ze zrozumieniem,  uważnego czytania tekstu przez nauczyciela,  np.: czytanie baśni, bajek, opowiadań;
  • zwiększające sprawność fizyczną, np.: gry i zabawy ruchowe  (jeżeli to tylko możliwe, to na świeżym powietrzu);
                                                                   
  • kształtujące umiejętności właściwego posługiwania i korzystania z komputera.
              

                               

        Przy świetlicy funkcjonuje stołówka szkolna, która oferuje jednodaniowy posiłek. 

Cena obiadów:

- dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wynosi 2, 70 zł, płatne do 15-go każdego miesiąca! Nieobecność powyżej 3 dni należy zgłaszać pod nr tel.: 15/ 8364708.

Karty zapisu na obiady można otrzymać w świetlicy szkolnej. Osoby ubiegające się o bezpłatne dożywianie dzieci proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu uzyskania akceptacji.

MIŁEGO POBYTU ROZWIJAJĄCEGO TWÓRCZE MYŚLENIE ORAZ AKTYWNEGO WYPOCZYNKU ŻYCZĄ NAUCZYCIELE ŚWIETLICY

L.p

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.    

7.30-8.50

M.Bartos

M.Bartos

M. Czajkowska

M.Bartos

M.Bartos

2.    

8.50-9.50

M.Bartos

M. Czajkowska

M.Bartos

M.Bartos

M.Bartos

3.    

9.50-10.50

M.Bartos

J. Pławiak

M.Bartos

-------------

M.Bartos

4.    

10.50-11.45

I. Obarska

-----------

M.Bartos

M.Bartos

M.Bartos

5.   

11.45-12.40

M. Czajkowska

M.Bartos

M. Garbacz

M.Bartos

M.Bartos

6.    

12.40-13.35

M. Czajkowska

J. Pławiak

M.Bartos

A. Dąbrowska

J. Pławiak

M. Garbacz

M.Bartos

A. Dąbrowska

M.Bartos

K. Rycerz

7.    

13.35-14.20

M. Czajkowska

J. Pławiak

J. Pławiak

K. Rycerz

I. Obarska


WARTO TU ZAJRZEĆ
KURATORIUM
OŚWIATY
W KIELCACH

Gimnazjum
w Zawichoście
 Portal informacyjn-rozrywkowy