STRONA GŁÓWNA
O SZKOLE
WSPOMNIENIA
Z ŻYCIA SZKOŁY
MISJA I ZADANIA
DOKUMENTY SZKOŁY
ORGANIZACJA
ROKU SZKOLNEGO
PLAN LEKCJI
GRONO PEDAGOGICZNE
SAMORZĄD  SZKOLNY
ŚWIETLICA
DLA NAUCZYCIELI
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
 RADA RODZICÓW
 PUBLIKACJE
PODRĘCZNIKI
PATRON
PROJEKTY
PROGRAMY
ARCHIWUM
KONKURSY
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
ŚWIETLICA
POPOŁUDNIOWA
KLUB 4H

 
 













   

SKŁAD RADY RODZICÓW 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ZAWICHOŚCIE

 I   PREZYDIUM RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PRZEWODNICZĄCA :                  ANNA NOWAK

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ :            MONIKA MAJEWSKA-BARTOS

SKARBNIK :                                       PAULINA TATAR

SEKRETARZ                                    LUIZA WICIŃSKA

 

II. KOMISJA REWIZYJNA:

 PRZEWODNICZĄCA:                       AGNIESZKA STĘPIEŃ

W-CE PRZEWODNICZĄCY:              MARTA KUMIĘGA

SEKRETARZ:                                     ANNA NOGACKA

III. CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

1.      ANDERS URSZULA
2.      BEDNARSKA KAROLINA
3.      DĄBROWSKI RYSZARD
4.      GĘZA LIDIA
5.      GIERCZAK EDYTA
6.      KALOTA AGNIESZKA
7.      KOŁODZIEJCZYK MONIKA
8.      KOZDĘBA MAŁGORZATA
9.      KOZIEŁ ANNA
10.  LUBELCZYK KATARZYNA
11.  OCZKO DOROTA
12.  SENDROWICZ AGNIESZKA
13.  SIEMIENIEC ANNA
14.  STĘPIEŃ IWONA
15.  STOLA AGNIESZKA
16.  SZUMERA MAŁGORZATA
17.  WOLSKA RENATA
Co to jest Rada Rodziców?
      Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów z każdego oddziału uczęszczających do danej szkoły, wybierana jest w demokratycznych, tajnych wyborach. Jest samorządnym organem szkoły, współdziałającym z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organem prowadzącym szkołę, organem nadzorującym szkołę, organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi działalność szkoły w realizacji jej zadań statutowych.
      Umiejętność współpracy dyrektora szkoły z radą rodziców nie powinna ograniczać się tylko do tego, by rodzice akceptowali propozycje szkoły, choćby najsłuszniejsze. Zadaniem dyrektora szkoły jest pozyskanie rodziców jako prawdziwych partnerów, inicjatorów przedsięwzięć dydaktycznych i wychowawczych oraz ich współwykonawców.
        Podniesieniu rangi i zwiększeniu roli rodziców w funkcjonowaniu szkoły ma służyć dokonana w ostatnim czasie nowelizacja ustawy o systemie oświaty i innych ustaw, wyraźnie rozszerzająca kompetencje rady rodziców.


OFICJALNA STRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ZAWICHOŚCIE   2006 ©  SP nr 1 « Admin_EwaF