STRONA GŁÓWNA
O SZKOLE
WSPOMNIENIA
Z ŻYCIA SZKOŁY
MISJA I ZADANIA
DOKUMENTY SZKOŁY
ORGANIZACJA
ROKU SZKOLNEGO
PLAN LEKCJI
GRONO PEDAGOGICZNE
SAMORZĄD  SZKOLNY
ŚWIETLICA
DLA NAUCZYCIELI
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
 RADA RODZICÓW
 PUBLIKACJE
PODRĘCZNIKI
PATRON
PROJEKTY
PROGRAMY
ARCHIWUM
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
ŚWIETLICA
POPOŁUDNIOWA
KLUB 4H

   

              Motto:
„Najlepsze niech będzie jeszcze lepsze”  Hasło: „Uczyć się, działając”
     
      W kwietniu 2014roku, w naszej szkole zainicjował swoją działalność Szkolny Klub 4H „Biała Morwa”.
      Zanim nastąpiło oficjalne rozpoczęcie działalności Klubu, w szkole odbyło się spotkanie młodzieży z lokalnym koordynatorem  -  p. Izabelą Niedobit. Podczas spotkania zebrani mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat głównej idei oraz  działalności klubów 4H
w Polsce a także w Stanach Zjednoczonych.                                     więcej >>

      4H to dobrowolna edukacyjna organizacja skierowana do dzieci i młodzieży.  
Emblematem klubu jest czterolistna koniczyna z literą „H” na każdym listku. Litery oznaczają: Głowę (z ang. Head), Serce (Heart), Ręce (Hands) i Zdrowie (Health).

     „Kluby 4H ( kluby czterolistnej koniczynki) pomagają dzieciom rozwijać umiejętności praktyczne, wyrażać zdolności do podejmowania decyzji, rozwijać poczucie własnej wartości.” (Więcej o klubach 4-H … *Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach * Fundacja Edukacyjna 4H w Polsce).

     Działalność klubów 4H na terenie województwa świętokrzyskiego koordynuje i wspiera Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach i Sandomierzu.

Dlaczego „BIAŁA MORWA”?
      Morwy to drzewa, które od wielu lat są nieodłącznym elementem krajobrazu  naszego szkolnego podwórka. Rosną tutaj morwy czarne ( Morus nigra) oraz morwy białe (Morus alba). Często określa się je mianem „roślinnego skarbu”. Chcąc nawiązać właśnie do tych starych, pięknych i bardzo cennych drzew naszego zawichojskiego krajobrazu, postanowiliśmy nazwać nasz klub „Białą Morwą”.
 
ZARZĄD KLUBU 4H „BIAŁA MORWA”
PREZYDENT:           Izabela Sadowska
WICEPREZYDENT:    Gabriela Boleń
SKARBNIK:                Magdalena Góras
SEKRETARZ:             Agata  Godek

                                                    Opiekun Szkolnego Klubu 4H „Biała Morwa”
                                 mgr Mariola Garbacz

OFICJALNA STRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ZAWICHOŚCIE   2006 ©  SP nr 1 « Admin_EwaF

    NASZE DZIAŁANIA: