STRONA GŁÓWNA
O SZKOLE
WSPOMNIENIA
Z ŻYCIA SZKOŁY
MISJA I ZADANIA
DOKUMENTY SZKOŁY
ORGANIZACJA
ROKU SZKOLNEGO
PLAN LEKCJI
GRONO PEDAGOGICZNE
SAMORZĄD  SZKOLNY
ŚWIETLICA
DLA NAUCZYCIELI
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
 RADA RODZICÓW
 PUBLIKACJE
PODRĘCZNIKI
PATRON
PROJEKTY
PROGRAMY
ARCHIWUM
KOŁA ZAINTERESOWAŃ

   
       
Grono pedagogiczne naszej szkoły 
w roku szkolnym 2016/2017

DYREKTOR: mgr Anna Strugalska
NAUCZYCIELE 
KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO:
mgr Katarzyna Rycerz
mgr Mariola Garbacz
mgr Małgorzata Kędziora
mgr Joanna Pławiak
mgr Iwona  Obarska
mgr Ewa Fijas
NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO:  mgr Bożena Pakos
mgr Iwona  Obarska
NAUCZYCIELE JĘZYKA
ANGIELSKIEGO:
 mgr Anna Stępień
NAUCZYCIEL JĘZYKA
NIEMIECKIEGO:
mgr Aneta Wąsik
NAUCZYCIELE HISTORII: mgr Elżbieta Jabłońska 
NAUCZYCIELE MATEMATYKI: mgr Dorota Gozdek
NAUCZYCIEL PRZYRODY: mgr  Mariola Garbacz
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA
DO ŻYCIA W RODZINIE:  
mgr Mariola Garbacz
NAUCZYCIELE MUZYKI: mgr Anna Strugalska
mgr 
Bożena Pakos
NACZYCIEL PLASTYKI: mgr  Iwona Obarska
NAUCZYCIEL ZAJĘĆ TECHNICZNYCH: mgr Anna Strugalska
NAUCZYCIEL ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH: mgr Ewa Fijas
NAUCZYCIELE WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO:
mgr Małgorzata Czajkowska
mgr Jacek Stępień
NAUCZYCIEL RELIGII :   Magdalena Krawczyńska
PEDAGOG: mgr Alicja Hołody
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ: mgr Agnieszka Dąbrowska
KIEROWNIK ŚWIETLICY SZKOLNEJ: mgr Monika Majewska Bartos
NAUCZYCIEL ŚWIETLICY SZKOLNEJ: mgr Mariola Garbacz
mgr Joanna Pławiak
mgr Małgorzata Czajkowska
mgr Iwona Obarska
mgr Agnieszka Dąbrowska
mgr Katarzyna Rycerz
 
OFICJALNA STRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ZAWICHOŚCIE   2006 ©  SP nr 1 « Admin_EwaF
WARTO TU ZAJRZEĆ
KURATORIUM
OŚWIATY
W KIELCACH

 Portal informacyjn-rozrywkowy