STRONA GŁÓWNA
O SZKOLE
WSPOMNIENIA
Z ŻYCIA SZKOŁY
MISJA I ZADANIA
DOKUMENTY SZKOŁY
ORGANIZACJA
ROKU SZKOLNEGO
PLAN LEKCJI
GRONO PEDAGOGICZNE
SAMORZĄD  SZKOLNY
ŚWIETLICA
DLA NAUCZYCIELI
DLA UCZNIÓW
DLA  RODZICÓW
 RADA RODZICÓW
 PUBLIKACJE
PODRĘCZNIKI
PATRON
ARCHIWUM
KOŁA ZAINTERESOWAŃ


   
  WIĘCEJ O UDZIALE
 W PROJEKCIE ŚKP

  STRONA PROJEKTU
   

 


      Do tegorocznego sprawdzianu dnia 5 kwietnia 2011roku w naszej szkole przystąpiło 24 uczniów. Do zdobycia maksymalnie było 40 pkt. W kraju średnio uczniowie zdobywali 21 - 27 pkt. Wyniki z egzaminu liczą się jedynie przy naborze do gimnazjów poza rejonem ucznia. Trzeba było natomiast do niego przystąpić, aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
     Krajowa średnia wyniosła 63,13 % - jest to 25,27 punktów.


Średni wynik uzyskany przez szóstoklasistów     Sprawdzian, zwany kompetencyjnym ma kontrolować nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ma ocenić, w jakim stopniu opanował on czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce (w tym liczenie).

     Sprawdzian obejmował 26 zadań: 20 z nich to zadania zamknięte - należało wskazać prawidłową odpowiedź spośród kilku podanych, były też 4 zadania otwarte z matematyki i 2 opisowe z języka polskiego.

     Ze wstępnej informacji CKE wynika, że jeśli chodzi o czytanie, średni wynik szóstoklasistów w tym roku wyniósł 8,28 na 10 możliwych punktów, pisanie - 5,46 na 10 pkt., rozumowanie - 5,28 na 8 pkt., korzystanie z informacji - 2,31 na 4 pkt., wykorzystywanie wiedzy w praktyce - 3,93 na 8 pkt.

     Tak jak w latach ubiegłych uczniowie na sprawdzianie najlepiej radzili sobie z czytaniem ze zrozumieniem, najsłabiej - z pisaniem tekstu własnego.                                                                                                                        Opracowała : Ewa Fijas


OFICJALNA STRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ZAWICHOŚCIE   2006 ©  SP nr 1 « Admin_EwaF